Úvodní stránkaO společnostiNabízené službyVěrnostní programObjednávky on-lineKontaktyNapište nám
 
Naše společnost využívá 15-ti leté zkušenosti vedení firmy a jejich pracovníků v oboru sběru a zpracování použitých potravinářských olejů a tuků.

Jsme členy Svazu průmyslu druhotných surovin SPDS-APOREKO, což je devízou pro získání kvalitních a čerstvých informací o dění v oboru odpadů.

Naše společnost vám nabízí svou pomoc při uplatňování „Zákona o odpadech“ č.185/2001. Odebíráme od původců všechny druhy rostlinných a fritovacích olejů – evidenční číslo odpadu: 20 01 25.

Jsme oprávněnou osobou pro převzetí tohoto odpadu. Souhlas k provozování zařízení na sběr odpadu č. kat. 20 01 25 vydán rozhodnutím MHMP dle zákona o odpadech § 14 odst.2  zákona č.185/2001 Sb. O odpadech. (ke stažení zde)

Likvidujeme i tuhé a ztužené tuky. Disponujeme moderní spolehlivou autodopravou. Disponujeme kromě dodávkových vozů  též vysokotonážními auty a cisternami smluvních dopravců. 

Naše společnost vám nabízí svou pomoc při uplatňování „Zákona o odpadech“ č.185/2001. Odebíráme od původců všechny druhy rostlinných a fritovacích olejů – evidenční číslo odpadu: 20 01 25. Také zpracováváme tuky a oleje s prošlou espirací nebo-li s prošlou záruční lhůtou, včetně margarínů a balených tuků.

Naše ekologická činnost je doplňována distribucí rostlinných olejů vysoké kvality. Zajišťujeme též odbornou pomoc hygienicko-ekologickou pro provozy společného stravování.

Naše zařízení má přiděleno CZA00271 


Naše společnost sponzoruje oddíl florbalu mládeže.

 
Sebraný odpad je využíván po vytřídění a vyčištění jako druhotná surovina i přes svou již sníženou kvalitu v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel a zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie

Sbíráním tohoto odpadu je ušetřeno životní prostředí a kanalizační síť před nežádoucím zanesením. Odpad je zpracován a transformován na celou škálu ekologicky šetrných výrobků. Tímto je tato činnost oboustranně ekologicky užitečná. Odevzdání tohoto odpadu právě naší firmě se účinně podporuje tato snaha o využití neropných zdrojů v ČR, a snižuje se tak naše závislost na dovozu ropných derivátů.

Stabilní kvalita služby je nově garantována po celém území Čech a výhledově i Moravy. Všude lze využít naší jednotné nabídky, která je aktualizována v návaznosti na celkový ekonomický a měnový vývoj. 

   

    (c) Copyright 2001 - 2006 Viking group, s.r.o.